El carburador

El carburador

Un dels elements més importants de la moto i del seu motor, és el carburador. Per tal de poder gaudir de la moto, és importantíssim que el carburador funcioni a les mil meravelles.

Perquè funcioni correctament, el carburador ha d’estar net i ben carburat! En cas contrari el motor farà de les seves. T’has parat a pensar de què es composa un carburador i quines són les seves parts? Quina influencia té cada una de les parts? Què hi té a veure el xicle de baixa? I el xicle d’alta? Què és la mescla perfecta? Com es fa? Quines són les anomalies més usuals que realitza un carburador en mal estat? Com es repara?

A totes i cada una d’aquestes preguntes, intentaré donar-te resposta, de forma que tu mateix puguis fer de manetes.

Comencem pel principi… Read more