Restaura la moto

Què és el parell de força de la moto?

Què és el parell de força de la moto?

Abans de res, t’he d’explicar uns petits conceptes de física.

Un parell de força, son dues forces aplicades en diferents punts i en diferent sentit i que a la vegada produeixen un determinat moviment angular. Al parell de força, també se l’anomena parmotorTorque.

Si agafes una barra per un extrem i a l’altre extrem s’hi aplica una força i  la barra no es mou, les dues mans o forces, estan fent i suportant la mateixa intensitat de força. Si la força que s’aplica  a un dels costats augmenta, la barra tindrà tendència a girar. Aquesta tendència a girar, serà més enèrgica, quanta més força s’hi aplica o com mes llarga sigui la barra (llei de la palanca).

Ara imagina que:

  • La barra en qüestió, es la distància del centre del cigonyal del motor, al punt on està ancorada la biela al cigonyal. Coincideix que aquesta distància es igual a la meitat de la carrera del motor (distància des de el PMS al PMI), o el que es el mateix, la distància que es desplaça el pistó.
  • La força de qualsevol pistó en explosió, es igual a la pressió dins la cambra de combustió per l’àrea o superfície que té el propi pistó. A major superfície del pistó donarà major força, que a la vegada major parell motor.

Llavors, el parell de força, és la força del pistó (en fase d’explosió), per la distància del cigonyal a la biela (la meitat de la carrera del pistó). Has de pensar que en un motor de 4T, per cada explosió, fa quatre recorreguts, o el que es el mateix, sols aprofitem el treball del moviment del pistó el 25%. En un motor de 2T es del 50%.

Així doncs, parell de força, es la força que pot donar qualsevol motor per volta que gira. La seva unitat de mesura, en sistema mètric internacional és en Nm; la força en Newtons i la distància en metres.

Observa la següent gràfica de parell de força comparativa BMW R 1200 GS.

Restaura la moto

Com relaciono parell de força i potència de la moto?

Com relaciono parell de força i potència de la moto?

La relació del parell de força i la potència de la moto es dona mitjançant una gràfica que elaboren els fabricants al estudiar una moto en un banc de potència i que confeccionen combinant el parell de força i les revolucions de la moto.

La potència d’una moto es dona en KW (Quilovats) segons l’actual norma d’homologació de la UE. Antigament, encara utilitzat actualment, es donava en cavalls de vapor (CV) segons l’antiga norma DIN.

Per saber com relaciono el parell de força i la potència de la moto, ens hem de fixar en la corba de potència que ens facilita el fabricant. Cal dir que no serà el mateix el parell de força a motor que a roda.

Atenent al seu parell de força (PF) en Nm (Newtons per metre) i les revolucions per minut (RPM) en que es fa girar el motor, es pot arribar a obtenir una gràfica com la moto del següent exemple.Potencia i par

Observa que la corba en color blau ens indica el parell de força en Nm (també anomenada com a Par i/o parmotor) i la de color vermell, la potencia de la moto (CV).

Parell de força: Una de les dades importants és el màxim, que s’assoleix entorn a les 7.000rpm més de 100Nm (parmotor). S’observa també que des de les 2.500 i les 9.000rpm, la seva corba de parell força, està per damunt dels 90Nm. Això ens transmet seguretat en cas de necessitar obrir gas a qualsevol règim. Abans de les 3.500rpm, es una progressió d’òptimes condiciones.
Entre les 3.500 i les 4.500rpm, observem que te algun salt, però a partir d’aquí, disposa d’un comportament molt bo i bastant lineal. Es tracta d’un motor bastant elàstic (ull en baixos) i que la fa una bona rutera.

Potència: El tall d’encesa el te sobre les 9.800 a 9.900rpm, amb tot, ens dona la màxima potència, a les 8.600rpm, que són els gens menyspreables de 115 a 120CV de potència. La seva progressivitat en la corba, es molt progressiva.

Entre el màxim parell força que es a les 6.400rpm i la potència màxima que es dona a les 9.300rpm, disposa d’un rang de potència (anomenat també com banda de potència) de 3.000rpm per poder jugar i gaudir de la moto i la potència del seu motor.

El fabricant, a la seva fitxa tècnica té declarats les següents dades:

Motor de 4t i 3 cilindres en  línea; cilindrada 1.215 cc; potencia màxima 137 CV a 9.300 rpm; parell de força màxim 121 Nm a 6.400 rpm.

Potencia màxima a la roda 118,2 CV a 8.600rpm i parell de força màxim a la roda de 105,9 Nm a 7.000 rpm.

Restaura la moto

Com es defineix la potència de la moto?

Com es defineix la potència de la moto?

La potència, per definició es el treball pel temps. La potència d’un motor de moto és la capacitat de desplegar el parell de força en un determinat temps. Llavors, la potència és proporcional i en funció del parell de força (PF) i del temps (rpm).

Una vegada es coneix quin és el parell de força d’un motor, el que fan els fabricants és fer una gràfica del seu comportament i es calcula la seva corba de seguiment en una gràfica segons el número de revolucions en cada moment.

Llavors i veient la relació entre parell de força i revolucions, la potència de qualsevol motor, veiem clarament que depèn d’aquestes dues variables bàsiques. Per un costat el parell de força (PF) que té el motor, es a dir la capacitat de generar força per la combustió que té un determinat sistema de cilindre, la possibilitat de capacitat i el tipus de combustió efectiva. L’altre son les revolucions per minut (RPM) en que fas girar el cigonyal. La combinació entre elles, ens dona la potència de la moto.

Observa la següent gràfica de potència comparativa BMW R 1200 GS.