El micròmetre

Per tal de poder mesurar espessors o gruixos de dimensions molt petites i amb la necessitat de ser mes exacte que un peu de rei, ho has de fer-ho amb un micròmetre, o el que es el mateix, un Palmer.Micrometre 1

El micròmetre basa el seu funcionament en un torn sobre un eix giratori, anomenat nònius, que s’utilitza per determinar la mesura amb precisió. Aquesta precisió pot anar des de centèsimes de mil·límetre (0,01 mm) fins a micres (0,001 mm).

Read more